Your Current Location:Home > Contact

Company:Changzhou Changjiang Gear Co., Ltd.

Contacts:Cai Manager

Phone:+8613706114901

Telephone:+860519-85866558

Fax:+860519-85866030

Mailbox:cjcl@cjgear.com mail.cjgear.com

Address:No. 20, Baizhang Longwei Road, Chunjiang Town, Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Province, China

'
phone:Cai Manager +86-0519-85866558
fax:+86-0519-85866558
email:cjcl@cjgear.com mail.cjgear.com
address:No. 20, Baizhang Longwei Road, Chunjiang Town, Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Province, China